Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 15-12-2017

Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 13 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).


FILE ĐÍNH KÈM:
     DANH-SACH1.xlsx
     QUYET_DINH1.doc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 3.089
Tổng số lượt truy cập: 13.852.235