Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển sinh đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, ngày thi 10/12/2023 07-12-2023

Căn cứ Kế hoạch số 1220/KH-ĐHNN ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ 2) tại Trường vào sáng ngày 10/12/2023 (Chủ nhật), Trường thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển sinh đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, ngày thi 10/12/2023 cụ thể như sau (vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 53
Tổng số lượt xem trang này: 1.730
Tổng số lượt truy cập: 15.154.379