Thông báo điều chỉnh thời gian nhập học và danh sách sinh viên năm thứ nhất khoá K20 24-08-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học và danh sách sinh viên năm thứ nhất (Khóa 20), cụ thể như sau:

 

1. ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NHẬP HỌC:II. DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT (K20)

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Sư phạm tiếng Anh

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Ngôn ngữ Pháp

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Sư phạm tiếng Pháp

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Ngôn ngữ Nga

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Ngôn ngữ Nhật

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Việt Nam học

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Ngành Quốc tế học

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 7.751
Tổng số lượt truy cập: 13.742.798