Kết luận của CT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 8/5/021 08-05-2021


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.277
Tổng số lượt truy cập: 11.401.205