Thông báo kiểm tra danh sách thi HSK, HSKK chính thức đợt thi 18/7/2021 13-06-2021

Danh sách thí sinh thi HSK, HSKK ngày 18/7/2021 chính thc, bao gm tt c các thí sinh đăng ký chuyn lch thi ngày 15/5/2021 sang ngày 18/7/2021 (xem chi tiết file đính kèm).

Các bn đăng ký nhiu cp thi đã được cp nht danh sách, vui lòng kim tra k nếu đăng ký t 2 cp thi tr lên s có tên trong danh sách 2 ln (vi 2 cp độ thi khác nhau) nếu có sai sót vui lòng báo li gp qua email hskhue@hueuni.edu.vn trước ngày 13/6/2021

Các thí sinh lưu ý:

- Sau ngày 13/6/2021 thí sinh phi t chu trách nhim v vic sai sót thông tin ca mình.

- Hin ti đim thi đã đóng h thng đăng ký thông tin online.

- Nhng dòng tên được bôi đỏ là h sơ thi không đầy đủ các bước và đã được đưa ra khi danh sách d thi.

Trân trng cm ơn!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 807
Tổng số lượt truy cập: 11.401.108