Thông báo ban hành Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên 26-10-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định  “Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng sinh viên chính quy”, vui lòng xem toàn văn Quyết định trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 2.465
Tổng số lượt truy cập: 11.401.071