Thông báo bổ sung giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ nhập học khóa K18 15-02-2022

Thực hiện Quy chế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về chương trình đào tạo đại học, Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của sinh viên khóa tuyển sinh 2021-2025 (khóa K18) và nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo).

Để hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên, đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống tập hợp bản photo có công chứng các giấy tờ còn thiếu của các sinh viên có tên trong danh sách nêu trên; nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên (gặp chuyên viên Nguyễn Thị Nam) trước ngày 10 tháng 03 năm 2022. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể và các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp truyền thống khóa K18 quan tâm, đôn đốc nhắc nhở những sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 589
Tổng số lượt truy cập: 11.401.218