Thông báo sinh viên nghỉ học không có lý do 25-04-2022

Trong học kỳ II năm học 2021 – 2022, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).

Để xử lý kịp thời những sinh viên nghỉ học không có lý do khi xóa tên trong quản lý phần mềm của trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp xem xét, phối hợp Phòng CTSV rà soát lại danh sách trên và phản hồi thông tin sai sót (nếu có) về Trường qua Phòng CTSV (CV. Nguyễn Thị Nam) trước ngày 06/5/2022. Sau thời gian trên Trường sẽ lập danh sách ra quyết định buộc thôi học và gửi lên Đại học Huế để báo cáo.

Đây là công tác hết sức quan trọng đề nghị lãnh đạo các khoa, Trợ lý Công tác sinh viên, cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp quan tâm thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 885
Tổng số lượt truy cập: 11.401.143