Thông báo kế hoạch ôn tập, thi đầu vào bằng đại học thứ 2 29-10-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kính gửi toàn thể học viên đăng ký học bằng đại học thứ hai về kế hoạch ôn tập, thi đầu vào bằng đại học thứ hai và thời khóa biểu ôn tập (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 2.592
Tổng số lượt truy cập: 11.450.854