Thông tin cho các lớp Anh Bằng 2 10-01-2019

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho các lớp Anh bằng 2, sinh viên xem chi tiết các file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 2.002
Tổng số lượt truy cập: 11.450.977