Thông tin dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K15 tại Huế 21-10-2019

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 K15 tại Huế, hệ chính quy như sau (vui lòng xem file đính kèm).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.502
Tổng số lượt truy cập: 11.450.840