Thông báo nộp học phí môn học GDQP&AN 14-03-2024

Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế thông báo về việc nộp học phí môn GDQP&AN cho sinh viên khoá 236, cụ thể như sau:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 166
Tổng số lượt truy cập: 13.532.361