Thông báo danh sách sinh viên đăng ký lớp riêng học phần GDTC học kỳ I năm học 2022-2023 16-11-2022

Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên đăng ký lớp riêng học phần GDTC học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách và thời khóa biểu lớp riêng HK1 (2022-2023) theo link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/10SX5LGpciWwu-sMeDWJCZbwSpKGbceBp?usp=share_link

2. Thời gian học: T7&CN bắt đầu từ 19/11/2022 Tiết 1-2 bắt đầu 07h00; tiết 3-4 bắt đầu 08h50; tiết 5-6 bắt đầu 13h30; tiết 7-8 bắt đầu 15h30;

3. Địa điểm: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, 52 Hồ Đắc Di.

4. Lưu ý:

- Một số sinh viên đăng ký học phần bóng ném và bóng rổ không hình thành lớp được chuyển sang tiết khác (có trong danh sách trên)

- Sinh viên bôi vàng đến phòng đào tạo Khoa Giáo dục thể chất để điều chỉnh thông tin.


 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 109
Tổng số lượt truy cập: 11.449.653