Thông tin đào tạo theo tín chỉ dành cho sinh viên năm 1 (K19) Trường Đại học Ngoại ngữ 21-09-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông tin về đào tạo theo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 4.883
Tổng số lượt truy cập: 11.449.516