Thông báo thu học phí môn học GDTC học kỳ I năm học 2023-2024 11-12-2023

Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Đại học Huế thông báo tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cụ thể như sau: (sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     2066_TB_DHH1.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 276
Tổng số lượt truy cập: 13.281.683