Các quyết định khen thưởng tuyển sinh năm 2017 và khen thưởng sinh viên năm học 2016-2017 25-09-2017

Phòng CTHSSV gửi kèm các quyết định khen thưởng tuyển sinh năm 2017 và khen thưởng sinh viên năm học 2016-2017 (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 3.568
Tổng số lượt truy cập: 13.742.742