Sinh viên tự ý bỏ học không có lý do 25-09-2017

Trong năm học 2016 – 2017 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (Có danh sách kèm theo).               

Để xử lý kịp thời những sinh viên nghỉ học không có lý do khi báo cáo lên Đại học Huế xóa tên trong quản lý phần mềm, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị, Ban cán sự các lớp xem xét, phối hợp Phòng CTHSSV rà soát lại danh sách trên và phản hồi thông tin sai sót (nếu có) về Trường qua Phòng CTHSSV (CV. Nguyễn Thị Nam)  trước ngày 20/10/2017. Sau thời gian trên Trường sẽ lập danh sách ra quyết định buộc thôi học và gửi lên Đại học Huế để báo cáo.

Đây là công tác hết sức quan trọng đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị, Ban cán sự các lớp quan tâm thực hiện.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 6.500
Tổng số lượt truy cập: 13.742.916