Thống kê danh sách sinh viên Khóa 14 chưa nhận được giấy báo trúng tuyển 25-09-2017

Nhằm hoàn thành hồ sơ cho sinh viên Khóa 2017 – 2021 (Khóa 14) của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường đang tiến hành thống kê danh sách sinh viên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Huế. Vì vậy, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 14 thuộc đối tượng nêu trên khẩn trương kê khai về Trường thông qua Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (gặp CV Trang), hạn cuối ngày 13/10/2017 (Thứ 6). Quá thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý căn cứ vào quy định của Nhà Trường.

Lưu ý: Đối với sinh viên đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Huế nhưng vẫn chưa bổ sung tại Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, yêu cầu sinh viên phải khẩn trương nộp bổ sung về Phòng.

Đây là công việc quan trọng có liên quan đến trách nhiệm của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 2.491
Tổng số lượt truy cập: 13.742.788