Thông báo nộp học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 21-10-2022

Căn cứ theo Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau:

1. Thời gian nộp học phí

- Đợt 1: Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 11/12/2022.

- Đợt 2: Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 23/12/2022.

- Đợt 3: Từ ngày 24/12/2022 đến ngày 29/12/2022.

- Riêng khóa K19: Đầu năm nhập học, Trường đã tạm thu học phí của học kỳ 1 (2022-2023). Nếu những sinh viên nào đã nhập học nhưng chưa nộp học phí thì thực hiện nộp học phí theo thời gian nêu trên dựa theo số tín chỉ đã đăng ký.

Lưu ý: Sau các khoảng thời gian quy định nói trên, nếu sinh viên không nộp hoặc không đối chiếu danh sách nợ các đợt trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng thông báo thì sinh viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm theo quy định.         

2. Cách thức nộp học phí

Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí  à Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán  à Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.

- Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán à Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank à Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.

- Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký) à Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tài khoản của Trường.

- Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên à Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên.

Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.

3. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

Sau mỗi đợt nộp, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các sinh viên còn nợ học phí lên trang web của trường (hucfl.edu.vn) và tại bảng thông báo của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất. Những trường hợp có thắc mắc về quy trình nộp học phí, đề nghị sinh viên liên hệ KTV Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết hoặc qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế.

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Lê Thị Thu Ngân

0905.693.937

Giao dịch viên phòng kế toán

Hoàng Huy Hoàng

0912.642.269

Giao dịch viên phòng kế toán

Trần Thị Thanh Phương

0917.162.342

Cán bộ Quan hệ khách hàng

4. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.698
Tổng số lượt truy cập: 13.742.909