Thông báo triển khai giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp môn học GDTC học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ 31-03-2022

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-ĐHH ngày 14 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 165/TB-ĐHH ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Đại học Huế về kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế (Khối không chuyên ngành) học kỳ 1 năm học 2021-2022;

Đại học Huế thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cụ thể như sau:

1. Thời gian giảng dạy và học tập trực tiếp bắt đầu từ ngày 12 tháng 04 năm 2022 (thứ 3).

2. Đối tượng là sinh viên năm 2 và 3 trường Đại học Ngoại ngữ đã đăng ký môn học Giáo dục thể chất.

3. Địa điểm học tập: Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di – TP Huế).

4. Điều kiện sinh viên học tập trực tiếp tại Khoa: Thực hiện theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa thiên Huế, của Đại học Huế.

Đại học Huế thông báo đến Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất và sinh viên được biết để đảm bảo kế hoạch học tập./.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 600
Tổng số lượt truy cập: 11.401.230