Thông báo thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (bổ sung) đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 21-02-2024

Thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm việc thu học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về mức thu và kế hoạch thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (được điều chỉnh theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP) như sau:

1. Mức thu học phí:

Theo Thông báo số 1008/TB-ĐHNN ngày 09/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tổ chức thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024, Nhà trường đã tạm thu học phí của học kỳ này với mức thu 280.000đ/tín chỉ cho các sinh viên của khoá K17, K18 và K19. Nay, Nhà trường ban hành mức thu chính thức cho tất cả các khóa và ngành đào tạo của năm học 2023-2024, như sau:

a. Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2021 (Khóa 18) trở về trước :

- Mức học phí đối với sinh viên các ngành Sư phạm: 300.000đ/tín chỉ.

- Mức học phí đối với sinh viên ngành Việt Nam học, Quốc tế học và các ngành Ngôn ngữ: 300.000đ/tín chỉ.

b. Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2022, năm 2023 (Khóa 19 và 20):

- Mức học phí đối với sinh viên các ngành Sư phạm: 360.000đ/tín chỉ.

- Mức học phí đối với sinh viên ngành Việt Nam học, Quốc tế học và các ngành Ngôn ngữ: 408.000đ/tín chỉ.

Ghi chú:

- Đối với sinh viên ngành Sư phạm không đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ thì sinh viên thực hiện nộp học phí theo mức thu của sinh viên ngành Ngôn ngữ.

- Đối với các trường hợp sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm theo hình thức học ghép các học phần được mở ở cùng học kỳ với khóa sau (học kỳ chính) thì sinh viên thực hiện nộp học phí theo mức quy định của từng ngành theo từng năm tuyển sinh.

- Mức học phí của ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Quyết định số 633/QĐ-ĐHNN ngày 26/06/2020).

2. Thời gian nộp học phí

Nhà trường sẽ thực hiện thu bổ sung phần học phí chênh lệch do tăng mức thu đối với những sinh viên đã thực hiện nộp học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024 theo kế hoạch như sau:

- Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 28/03/2024.

* Riêng sinh viên Khóa 20: Đầu năm nhập học, Trường đã tạm thu học phí của học kỳ 1 (2023-2024). Nếu những sinh viên nào đã nhập học nhưng chưa nộp học phí tạm thu đầu năm thì thực hiện nộp học phí theo nội dung của thông báo này.

Đối với những sinh viên đã nộp tiền học phí tạm thu đầu năm, căn cứ theo số tín chỉ sinh viên đã đăng ký trong học kỳ này, Trường sẽ thông báo danh sách chi tiết những sinh viên được trả lại tiền do nộp thừa và danh sách chi tiết những sinh viên phải nộp học phí bổ sung của học kỳ này (Trường sẽ có thông báo kế hoạch thu học phí riêng).

3. Cách thức nộp học phí

Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí phải nộp bổ sung của học kỳ I, năm học 2023-2024. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí  --> Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán  --> Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.

- Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán --> Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank --> Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.

- Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký) --> Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tài khoản của Trường.

- Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên --> Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên.

Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.

4. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

Sinh viên vào trang tín chỉ (https://ums.huflis.edu.vn) để kiểm tra về tình trạng nộp học phí của học kỳ. Những trường hợp có xảy ra lỗi trục trặc hoặc thắc mắc về việc nộp học phí, đề nghị sinh viên liên hệ KTV Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết hoặc qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế.

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Lê Thị Thu Ngân

0905.693.937

Giao dịch viên phòng kế toán

Hồ Ngọc Quỳnh Mai

0944.206.420

Giao dịch viên phòng kế toán

Nguyễn Hoàng Quốc Thắng

0935.661.186

Cán bộ Quan hệ khách hàng

5. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên thông báo và đôn đốc để sinh viên thực hiện nghiêm túc./.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 133
Tổng số lượt xem trang này: 8.965
Tổng số lượt truy cập: 13.532.648