hoc-bong-keidanren-jbav-nam-hoc-2018-2019
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-xet-cap-hoc-bong-vesafnfp-nam-hoc-2018-2019
Thực hiện Công văn số 1414/ĐHH-CTHSSV ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng VESAF/NFP năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
Sau khi hoàn thành công tác xét cấp học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018, Nhà trường đã ra Quyết định (theo file đính kèm) và chuyển khoản cho sinh viên qua tài khoản Vietinbank. Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018. Chi tiết...
danh-sach-sinh-vien-khoa-tieng-nga-duoc-giam-50%-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên khoa Tiếng Nga được giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (xem chi tiết file dính kèm). Chi tiết...
chuong-trinh-hoc-bong-danh-cho-thuc-tap-sinh-tai-nang-ilead-ama-hue-2018
Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế AMA Huế, thông báo chương trình học bổng dành cho thực tập sinh tài năng, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
hoc-bong-kkht-va-tcxh-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Nhà Trường đã chuyển học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho tất cả sinh viên có tên theo Quyết định (có file đính kèm) qua số tài khoản Vietinbank cá nhân của sinh viên. Chi tiết...
ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 13 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
cap-tien-hoc-bong-va-ho-tro-kinh-phi-mua-phuong-tien-do-dung-hoc-tap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 02 sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy-59af60958f223
Trích dẫn Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Chi tiết...
Thực hiện Hướng dẫn số 1656/HD-ĐHH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Đại học Huế về việc thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, Nhà trường hướng dẫn thực hiện Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã thực hiện trợ cấp xã hội cho các đối tượng: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật, khuyết tật. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 đối với 12 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 5.927
Tổng số lượt truy cập: 13.742.723