Thông báo công nhận danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023 10-11-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     2426.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 303
Tổng số lượt truy cập: 13.742.604