Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) 27-11-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học. Ứng viên có thể bổ sung chứng chỉ này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG: (PHỤ LỤC I kèm theo Thông báo này).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng, quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thi thực hành (trình bày tiết giảng).

- Nội dung: Ứng viên soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thi mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể.

- Thời gian thi: Thi thực hành 50 phút.

- Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (PHỤ LỤC II kèm theo Thông báo này, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế). Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

- 02 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng, nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

b) Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/ứng viên (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính), nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

c) Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian: 30 ngày, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 26/12/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Điện thoại: (0234) 3834777.

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: https://huflis.edu.vn/.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định hiện hành (trừ trường hợp đi học bằng học bổng ngân sách Nhà nước, Hiệp định);

b) Bản sao chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

1. Thời gian (dự kiến): Tháng 12/ 2023 - 01/2024.

2. Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, người đăng ký dự tuyển xem trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: https://huflis.edu.vn/.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 174
Tổng số lượt xem trang này: 610
Tổng số lượt truy cập: 15.153.938