thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-dot-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng Viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-du-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 657
Tổng số lượt truy cập: 15.153.960