Thông báo kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2023 10-11-2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     02.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 134
Tổng số lượt xem trang này: 418
Tổng số lượt truy cập: 15.156.405