Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế về đào tạo tiếng Nhật 08-08-2023

Hiệp hội nghiên cứu chuyển giao nguồn nhân lực Châu Á, với sự phối hợp của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hợp tác giữa các bên liên quan Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật".

1. Thời gian: Ngày 17 tháng 9 năm 2023

2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom kết hợp trực tiếp

4. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Nhật

5. Chủ đề Hội thảo: 

- Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong giao tiếng và giảng dạy tiếng Nhật

- Các vấn đề về kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng Nhật

- Hoạt động hợp tác trong giảng dạy tiếng Nhật 

- Các vấn đề về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam và Nhật Bản

- Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật và môi trường làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản

6. Link đăng ký tham dự: https://hueseminar202309.jimdofree.com/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF/

7. Thông tin liên hệ đăng ký tham dự: Ms. Đào Thị Thùy Nhi,  Email: huflis.khoanhat@gmail.com/ sdt: 0966.166.263 

 

(Chương trình dự kiến ở file ảnh đính kèm)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 64
Tổng số lượt xem trang này: 1.287
Tổng số lượt truy cập: 15.153.776