Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 15-05-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 như sau:

1. Vị trí, số lượng, yêu cầu cần tuyển dụng:

Stt

Vị trí việc làm

Yêu cầu

Số lượng

Ghi chú

1

Giảng viên Bộ môn Văn hóa-Văn học, Khoa Quốc tế học.

 

- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Quốc tế học.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 95 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

01

 

2

Giảng viên Khoa NN & VH Nhật Bản

* Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng và Phương pháp giảng dạy : 01

* Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa: 01

- Có bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở Nhật Bản với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp; hoặc

- Có bằng thạc sĩ với chuyên môn phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc ngành gần với bằng thạc sĩ được cấp.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo tập trung tại Nhật Bản.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

02

 

3

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa Tiếng Trung

 

- Có bằng tiến sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc Sư phạm tiếng Trung; hoặc

- Có bằng thạc sĩ với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc Sư phạm tiếng Trung.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung HSK cấp 5 và HSKK cao cấp. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung đối với ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo tập trung tại Trung Quốc.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

02

 

4

Giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc

* Giảng viên Bộ môn Biên-Phiên dịch: 01

* Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa-Văn học

- Có bằng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn quốc hoặc Giáo dục tiếng Hàn và tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc.

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn (TOPIK) bậc 6.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

- Ưu tiên: Ứng viên được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở Hàn Quốc.

02

 

5

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học-Tiếng Anh du lịch, Khoa Tiếng Anh

 

- Có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Có kinh nghiệm giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học.

- Các trường hợp có bằng thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh thì phải cam kết đi học tiến sĩ ngành Ngôn ngữ hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

02

 

6

Giảng viên Bộ môn Biên-Phiên dịch, Khoa Tiếng Anh

 

- Có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Có kinh nghiệm giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học.

02

 

7

Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy, Khoa Tiếng Anh

 

- Có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.

- Ứng viên phải có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ được đào tạo tập trung tại các trường đại học uy tín ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, trong chương trình có nội dung về giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Có kinh nghiệm giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học.

02

 

Tổng

09 vị trí việc làm

 

13 người

 

 

2.  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

3. Nội dung xét tuyển: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Cụ thể:

- Thực hành (trình bày tiết giảng). Ứng viên soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể.

- Thời gian thực hành: 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo.

- Thang điểm thực hành: Được tính theo thang điểm 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

 

4. Hồ sơ dự tuyển:

a. Đơn xin dự tuyển (Mẫu kèm theo);

b. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (không quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực). Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định hiện hành (trừ trường hợp đi học bằng học bổng ngân sách Nhà nước, Hiệp định);

d. Bản sao Bảng điểm (hoặc Phiếu ghi điểm) học tập (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);

đ. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được  khám sức khỏe chứng nhận;

e. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

 

5. Địa điểm và thời gian thu nhận hồ sơ:

a. Địa điểm: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Thời gian: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/5/2023 (Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật).

c. Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.huflis.edu.vn. Thời gian dự kiến: 19/6/2023.

Thông báo này được đăng tại Trang thông tin điện tử của Trường và niêm yết tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Điện thoại: (0234)3834777.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 3.991
Tổng số lượt truy cập: 13.281.693