Thông báo lịch thi KTHP (các học phần của các lớp năm 1 và năm 2) - học kỳ 2, năm học 2023-2024 16-05-2024

Trường thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2023-2024 của các lớp năm 1 và năm 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà Trường thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị sinh viên kiểm tra để nắm thông tin

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.359
Tổng số lượt truy cập: 13.852.483