Thông báo thi kết thúc học phần HK3 năm học 2023-2024 (lần 2) 28-03-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi kết thúc học phần HK3 (lần 2), sinh  viên xem chi tiết trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.148
Tổng số lượt truy cập: 13.532.686