Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I, năm học 2023-2024 01-04-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi và danh sách SV tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I, năm học 2023-2024, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 471
Tổng số lượt truy cập: 13.532.837