Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2023-2024 08-04-2024

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Nhà trường, kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 sẽ được chia làm 4 giai đoạn:

Đợt 1: Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024: các học phần thuộc năm thứ 4 (Không sư phạm);

Đợt 2: Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 03/05/2024: các học phần thuộc năm thứ 4 (sư phạm);

Đợt 3: Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 31/05/2024: các học phần thuộc năm thứ 3.

Đợt 4: Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 28/06/2024: các học phần thuộc năm thứ 1 và năm thứ 2. Lịch thi của các học phần thuộc năm thứ 4 đã thông báo về tài khoản sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra để dự thi theo lịch Trường đã thông báo, các khóa còn lại theo dõi các thông báo tiếp theo của Nhà trường để nắm thông tin.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.257
Tổng số lượt truy cập: 13.742.947