Thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ I, năm học 2023-2024 22-03-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ I, năm học 2023-2024. Sinh viên xem kỹ nội dung thông báo và kết quả xét duyệt trên các file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 537
Tổng số lượt truy cập: 13.532.507