Kế hoạch tổ chức 25-10-2022

Căn cứ Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023; Thực hiện Công văn số 1370/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Đại học Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2022 – 2023; căn cứ vào tình hình thực tế và các điều kiện liên quan, Trường ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên các khóa, với một số nội dung sau đây:

I. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường tầng 4, nhà Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế.
 
II. THỜI GIAN:
Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30.
Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.
Thời gian cụ thể dành cho các khóa như sau:

KHÓA 16:
+ Sáng 29/10/2022 (Thứ Bảy): Anh K16: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
+ Chiều 29/10/2022 (Thứ Bảy): Anh K16: M, N, Anh SPK16; Hàn K16: A, B, C; Nhật K16: A, B, C, D, E.
+ Sáng 30/10/2022 (Chủ nhật): Trung K16: A, B, C, D, E, F, Trung SPK16; Pháp K16: A, B, Pháp SPK16; Nga K16; QTH K16: A, B; VNH K16.
KHÓA 17:
+ Sáng 05/11/2022 (Thứ Bảy): Anh K17: A, B, C, D, E, F, G, H, I.
+ Chiều 05/11/2022 (Thứ Bảy): Anh K17: J, K, L, M, N, O, Anh SPK17: A, B, C.
+ Sáng 06/11/2022 (Chủ nhật): QTH K17: A, B; Hàn K17: A, B, C, D; Nhật K17: A, B, C, D, E, F.
+ Chiều 06/11/2022 (Chủ nhật): Trung K17: A, B, C, D, E, F, G, Trung SPK17; Pháp K17, Nga K17, VNH K17.
KHÓA 18:
+ Sáng 12/11/2022 (Thứ Bảy): Anh K18: A, B, C, D, E, F, G, H, I.
+ Chiều 12/11/2022 (Thứ Bảy): Anh K18: J, K, L, M, N, O, Anh SPK18: A, B, C.
+ Sáng 13/11/2022 (Chủ nhật): Hàn K18: A, B, C, D; Nhật K18: A, B, C, D, E, F; Pháp K18, Pháp SPK18.
+ Chiều 13/11/2022 (Chủ nhật): Trung K18: A, B, C, D, E, F, G, Trung SPK18; Nga K18; QTH K18: A, B; VNH K18.
KHÓA 19:
+ Ngày 26/11/2022 (Thứ Bảy): Anh K19: A, B, C, D, E, F, G, H, I.
+ Ngày 27/11/2022 (Chủ nhật): Anh K19: J, K, L; Anh SPK19: A, B, C, D, E; QTH K19A, VNH K19.
+ Ngày 03/12/2022 (Thứ Bảy): Pháp K19; Pháp SPK19; Nga K19; Hàn K19: A, B, C, D; Nhật K19: A, B, C, D, E.
+ Ngày 04/12/2022 (Chủ nhật): Trung K19: A, B, C, D, E, F, G, H, I; Trung SPK19.

 
III. MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Yêu cầu:
- Sinh viên tham gia học tập đến đúng thời gian đã quy định.
- Ban cán sự các lớp truyền thống phụ trách điểm danh buổi sáng từ 07h30 – 07h40, buổi chiều từ 13h30 – 13h40;
- Không sử dụng các thiết bị điện thoại di động, máy tính bảng, laptop … trong quá trình tham gia học tập.
- Trang phục: Áo quần chỉnh tề.
2. Quy định về điểm danh:
- Nhận danh sách lớp lúc 07h30 và điểm danh trực tiếp tại Hội trường;
- Lớp trưởng chịu trách nhiệm về việc điểm danh buổi sáng từ 07h30 – 07h40, buổi chiều từ 13h30 – 13h40;
- Lớp trưởng đánh dấu “X” vào cột “điểm danh” tương ứng trường hợp sinh viên “Học” và “Vắng”;
- Ghi rõ “Buổi”, “Ngày” học Tuần SHCD của lớp; tổng số sinh viên tham gia lớp học; số sinh viên vắng mặt và ký, ghi rõ họ tên của lớp trưởng vào danh sách điểm danh.
3. Quy định về bài Thu hoạch:
3.1 Đối với sinh viên:
- Sinh viên thực hiện làm bài thu hoạch viết tay, mực xanh trên giấy A4 theo mẫu (có đánh số trang);
- Sử dụng phần mềm (gợi ý: app vFlat trên CH Play/App Store) scan trang bìa cũng như các trang bài làm trên cùng một file PDF, lưu tên file: STT (theo trong file Biên bản nộp bài đính kèm)-Lớp-Họ tên (viết hoa không dấu)-Mã sinh viên (ví dụ: 1-ANH SPK16-ĐOAN THI NGOC ANH-19F7011001);
- Scan rõ, đẹp và đúng theo thứ tự số trang;
- Nộp file bài thu hoạch cho lớp trưởng lớp truyền thống.
3.2 Đối với lớp trưởng các lớp truyền thống:
- Tải file Biên bản nộp bài của lớp theo link: 
BIÊN BẢN NỘP BÀI THU HOẠCH ;
- Kiểm tra tên file bài thu hoạch của sinh viên (STT-Lớp-Họ tên-Mã sinh viên) phải đúng với thông tin sinh viên trong biên bản nộp bài của lớp (nếu có sai sót lớp trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm);
- Đánh dấu “X” vào cột “bài thu hoạch” tương ứng trường hợp sinh viên “nộp” và “không nộp”;
- Ghi rõ tổng số sinh viên nộp bài, không nộp bài và họ tên của lớp trưởng vào biên bản nộp bài;
- Nén (.rar) bài thu hoạch của lớp kèm biên bản nộp bài (file excel) vào cùng một file, lưu tên file: Lớp-Họ tên lớp trưởng (viết hoa không dấu) (ví dụ: ANH SPK16-PHAM THI KHANH LY) để nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên cho CV Nguyễn Thị Thảo Trang, địa chỉ email: 
ntttrang@hueuni.edu.vn, số điện thoại: 0768. 567990.
 
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. ThS. Bùi Hữu Hùng                      Phụ trách chung                     Số điện thoại: 0843. 647686
2. Ông Phạm Trung                          Tổ chức khóa học                   Số điện thoại: 0901. 901797
3. ThS. Nguyễn Cơ Tuấn                 Quản lý sinh viên                    Số điện thoại: 0779. 588288
4. ThS. Nguyễn Thị Thảo Trang       Điểm danh, Bài thu hoạch     Số điện thoại: 0768. 567990
Trên đây là kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2022 - 2023, Trường đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã triển khai./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 8.017
Tổng số lượt truy cập: 13.742.629