Thông báo tổ chức thi phụ đợt 2, sau học kỳ 2 năm học 2021-2022 17-11-2022

Sau khi kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tổ chức thi phụ Đợt 1 cho sinh viên. 

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ Đợt 2 - sau học kỳ 2, năm học 2021 – 2022, sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file thông báo đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 512
Tổng số lượt truy cập: 12.711.493