Hướng dẫn quy trình nộp đơn tham gia kỳ phi phụ 10-01-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi hướng dẫn quy trình nộp đơn tham gia kỳ thi phụ, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 124
Tổng số lượt truy cập: 11.752.387