Thông báo tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2021-2022 14-09-2022

Sau khi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tiếp nhận đơn xin hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên.

Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi phụ của kỳ thi kết thúc phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 vào 2 đợt. Sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file thông báo và các danh sách đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 885
Tổng số lượt truy cập: 11.449.995