Thông báo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 10-01-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, vui lòng xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 617
Tổng số lượt truy cập: 12.711.608