Thông báo Quyết định ban hành Quy trình tổ chức thi KTHP 10-01-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi Quyết định ban hành Quy trình tổ chức thi KTHP, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 424
Tổng số lượt truy cập: 12.711.730