Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ (đợt 1), học kỳ I, năm học 2022 – 2023 07-03-2023

Trong học kỳ I năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, Nhà trường đã tạo điều kiện cho tất cả sinh viên vắng kỳ thi chính có thể tham gia kỳ thi phụ do gặp phải các trở ngại mà dịch bệnh gây ra trong suốt quá trình dự thi Kết thúc học phần. Nay, học kỳ I năm học 2022 – 2023 diễn ra trong điều kiện bình thường, vì vậy công tác tổ chức thi kết thúc học phần tiếp tục được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Theo đó, để được xét tham gia kỳ thi phụ, sinh viên phải thực hiện đúng quy trình xin tham gia kỳ thi phụ. Sinh viên vắng thi phải có lý do chính đáng (có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), hoặc được sự đồng ý của Phòng KT&BĐCLGD sau khi xem xét các minh chứng kèm theo.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 830-HD/ĐHNN ngày 07/10/2021 về việc hướng dẫn sinh viên nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ, sau khi xem xét các lý do xin hoãn thi và minh chứng kèm theo, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được xét tham gia kỳ thi phụ (đợt 1), học kỳ I, năm học 2022 – 2023 và danh sách sinh viên không được xét tham gia kỳ thi phụ (file đính kèm). 

 

Thời gian tổ chức kỳ thi phụ đợt 1, học kỳ I, năm học 2022 – 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/3/2023, lịch thi cụ thể sẽ được đăng tải trên trang thông tin đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (https://ums.huflis.edu.vn). Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ chỉ được xét duyệt 01 lần duy nhất, vì vậy nhà trường đề nghị sinh viên theo dõi thông tin và tham dự kỳ thi phụ đầy đủ, nghiêm túc. Nếu có thắc mắc, sinh viên lên trực tiếp Phòng KT&BĐCLGD để được giải đáp.

 

Trân trọng thông báo./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 110
Tổng số lượt xem trang này: 1.132
Tổng số lượt truy cập: 15.154.069