Thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN chất lượng cao 21-01-2021

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Trường có kế hoạch đầu tư cho các đề tài KH&CN có sản phẩm khoa học được công bố trên các ấn phẩm quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS.

Mức kinh phí thực hiện: tương đương với đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (từ 80.000.000đ – 100.000.0000đ) (Xem Công văn đính kèm).

Thời gian thực hiện: tương đương với đề tài KH&CN cấp cơ sở (từ 12 – 18 tháng) (Xem Công văn đính kèm).

Nhà trường sẽ duyệt nghiệm thu đề tài sau khi Chủ nhiệm đề tài có giấy xác nhận cảu tạp chí hoặc Nhà xuất bản về việc bài báo được chấp nhận đăng.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ - giảng viên có nguyện vọng đăng ký đề tài KH&CN chất lượng cao. Thông tin cụ thể như sau:

-  Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy và các chủ đề lĩnh vực liên quan.

- Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị; Ưu tiên các đề tài liên khoa, liên ngành, đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

- Cam kết có sản phẩm khoa học được công bố trên ấn phẩm quốc tế có chỉ số ISI và SCOPUS. (Xem Công văn đính kèm)

Quý cán bộ - giảng viên có quan tâm vui lòng sử dụng và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đề xuất và Thuyết minh đề tài (theo mẫu - Tải tại file đính kèm).

Các cá nhân nộp phiếu đề xuất và thuyết minh (bản cứng và bản mềm) qua Trường về Phòng KH,CN&HTQT (CV. Ngô Thị Minh Thi)  email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn - SĐT: 0234.3.830.722 trước ngày 31/01/2021.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi công văn này đến cán bộ - giảng viên trong đơn vị.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 999
Tổng số lượt truy cập: 13.852.247