Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII 10-04-2021

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2021.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ;

- Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các trường đại học và viện nghiên cứu;

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm sau:

Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng

-       Ngôn ngữ học giáo dục

-       Ngữ âm/ Âm vị

-       Biên phiên dịch

-       Tiếng Anh toàn cầu

Giảng dạy các kỹ năng ngôn/ ngoại ngữ

-       Giảng dạy từ vựng, ngữ pháp, phát âm

-       Dạy và học ngôn ngữ liên văn hóa

-       Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

-       Dạy học tích hợp kiến thức và ngôn ngữ  (CLILL)

-       Dạy học sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phương tiện (EMI)

-       Dạy học dựa trên những nhiệm vụ thực tế (TBLT/PBLT)

-       Lý thuyết hấp thụ ngôn ngữ (SLA)

-       Đánh giá trong lớp học ngôn/ ngoại ngữ

-       Thiết kế và phát triển các bài kiểm tra đánh giá ngôn/ ngoại ngữ

-       Phát triển tài liệu dạy học ngôn/ ngoại ngữ

-       Quản lý lớp học ngôn/ ngoại ngữ

-       Động cơ và sự gắn kết của người học ngôn/ ngoại ngữ

-       Năng lực tự học

Phát triển chuyên môn và đào tạo thường xuyên

-       Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

-       Giáo dục thường xuyên và phát triển chuyên môn

-       Phát triển nghiệp vụ giáo viên

-       Cộng đồng chuyên môn

-       Hoạt động chiêm nghiệm

-       Năng lực tự chủ của giáo viên

-       Bản ngã nghề nghiệp của giáo viên

Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngôn/ ngoại ngữ

-       Môi trường học tập ảo

-       Dạy và học trực tuyến

-       Dạy và học kết hợp

-       Ứng dụng đa phương tiện trong dạy học và kiểm tra đánh giá ngôn/ ngoại ngữ

-       Các thiết bị điện tử và nguồn tài liệu trực tuyến sử dụng trong dạy và học ngôn/ ngoại ngữ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào 26-27/11/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. 

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi Tóm tắt báo cáo: 06/7/2021. Đăng ký gửi tóm tắt báo cáo tại link: https://tinyurl.com/tomtat-ln7

- Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo: 18/07/2021

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 19/9/2021. Báo cáo toàn văn gửi qua link: https://tinyurl.com/toanvan-ln7

- Thời hạn đăng ký tham dự: 01/11/2021. Đăng ký tại link https://tinyurl.com/tdu-ln7

- Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo

6. Lệ phí

- Lệ phí gửi bài báo cáo (phí phản biện): 400.000 VND (Chuyển khoản).

- Lệ phí tham dự (giải lao, ăn trưa và tài liệu hội thảo): 300.000 VND (Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày tổ chức Hội thảo).

- Lệ phí xin chuyển khoản theo thông tin tài khoản:

Tên Tài khoản: TRUONG DAI HOC NGOAI NGU

Số tài khoản: 122.0000.14732

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên người tham dự-Phí LN7”

    Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

7. Kỷ yếu Hội thảo

Ban tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu Hội thảo PDF và Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Các báo cáo toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao và có báo cáo tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có ISBN hoặc Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa (chỉ số ISSN: 2525-2674) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Nhi (CV Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: khcn_nn@hueuni.edu.vn hoặc nthinhi@hueuni.edu.vn và qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 0234.3.830.722.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.284
Tổng số lượt truy cập: 13.532.508