Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đạt thành tích cao trong Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 25-08-2021

Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là giải thưởng lớn được tổ chức thường niên dành cho sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tại các trường đại học cũng như khuyến khích sinh viên nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng nghiên cứu của mình.

Được triển khai từ tháng 4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã xét chọn 3 đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đánh giá xếp loại xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học cấp Đại học Huế năm 2021. Các đề tài này đều đạt được nhiều thành tích cao, cụ thể:

STT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên tham gia

Giảng viên hướng dẫn

Đạt giải

1

Nghiên cứu quá trình hình thành lập luận và phát triển ý tưởng trong bài viết của sinh viên năm 2, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.


SV. Nguyễn Quốc Thạch

TS. Phan Quỳnh Như

Giải Nhì

2

Thực trạng học học phần Thực hành dịch cơ bản của sinh viên Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

SV. Trần Hồng Ngọc

TS. Hoàng Thị Thu Hạnh

Giải Ba

3

Nghiên cứu thực trạng học các mẫu câu đặc biệt trong ngữ pháp Hán ngữ hiện đại của sinh viên năm 2 Khoa tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

SV. Nguyễn Đức Nguyên Thông; Nguyễn Thị Ngân Hà; Lê Hoàng Uyên

TS. Võ Trung Định

Giải Khuyến khích

Các đề tài trên đều được Đại học Huế xét chọn tiếp tục tham gia dự thi Giải thưởng cấp Bộ. Xin chúc mừng các nhóm sinh viên nghiên cứu và các giảng viên hướng dẫn đã đạt thành tích cao.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 1.009
Tổng số lượt truy cập: 13.532.695