Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai Nghiên cứu khoa học 12-01-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai Nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Đại học Huế vào ngày 18 tháng 01 năm 2022.

1. Mục đích Hội nghị

- Tạo diễn đàn cho các chủ nhiệm đề tài chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai đề tài.

- Ban tư vấn khoa học chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, giải đáp các vướng mắc cho các chủ nhiệm đề tài.

2. Thành phần tham gia

- Ban Giám hiệu, Đại diện Lãnh đạo và trợ lý Nghiên cứu khoa học – Đối ngoại các Khoa;

- Các cán bộ - giảng viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Đại học Huế, sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 và 2022;

- Cán bộ - giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm.

3. Thời gian và hình thức tổ chức

Thời gian tổ chức: Ngày 18 tháng 01 năm 2022 (thứ 3).         

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

4. Nội dung Hội nghị

* Phiên 1: Hội nghị tập huấn dành cho chủ nhiệm đề tài là sinh viên

Thời gian: Sáng, 8:30, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Phần 1: Hướng dẫn một số công việc và quy trình trước khi nghiệm thu (yêu cầu về báo cáo tổng kết, yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo APA, yêu cầu về bài báo Thông báo khoa học …).

Phần 2: Tư vấn & trả lời câu hỏi của sinh viên.

* Phiên 2: Hội nghị tập huấn dành cho chủ nhiệm đề tài là cán bộ - giảng viên

Thời gian: Chiều, 14:30, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Phần 1: Hướng dẫn một số công việc và quy trình trước khi nghiệm thu (yêu cầu về báo cáo tổng kết, giới thiệu một số tạp chí và yêu cầu về bài báo khoa học, một số trao đổi về quy định thực hiện đề tài…).

Phần 2: Trao đổi với CNĐT và nắm bắt tình hình thực hiện.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ - giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên các đơn vị có quan tâm đăng ký tại đường link https://tinyurl.com/hntk22 trước ngày 15/01/2022. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ email dhnn_hoithao@hueuni.edu.vn hoặc số điện thoại: 02343.830.722.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 133
Tổng số lượt xem trang này: 807
Tổng số lượt truy cập: 13.532.650