Thông báo tổ chức kỳ thi kết thúc học phần GDTC dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên 11-03-2022

Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên sau thời gian hoãn thi do dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1 Hình thức thi: Trực tiếp

2. Đối tượng sinh viên dự thi:

- Sinh viên vắng thi ở đợt 1 kỳ thi kết thúc học phần lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 (danh sách đủ điều kiện dự thi đợt 2 được đăng tải trên trang Fanpage hoặc Website Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế)

- Sinh viên đến dự thi không thuộc đối tượng F0, F1 trong thời gian cách ly.

*Lưu ý: Sinh viên thuộc F0, F1 cách ly trùng với thời gian thi (kèm theo minh chứng) thì có thể được sắp xếp thi đợt bổ sung.

3. Thời gian dự kiến thi đợt 2: 19/03/2022. Lịch thi cụ thể đợt 2 sinh viên theo dõi trên Fanpage hoặc Website Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

4. Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế - 52 Hồ Đắc Di, TP Huế.

5. Những lưu ý sinh viên tham gia thi

- Thực hiện theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa thiên Huế, của Đại học Huế.

- Mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) khi đến dự thi;

Đại học Huế thông báo cho sinh viên biết để đến thi đúng thời gian./


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 395
Tổng số lượt truy cập: 11.401.141