Tuyển sinh Cao học đợt 2/2022: Đại học Huế không xét điều kiện ngoại ngữ thứ hai đối với các ngành đào tạo ngoại ngữ 18-08-2022

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 số 1159/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

Điểm mới: Đại học Huế không xét điều kiện ngoại ngữ thứ hai đối với các ngành đào tạo ngoại ngữ.

Thí sinh xem toàn văn thông báo và download biểu mẫu hồ sơ tại file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 4.038
Tổng số lượt truy cập: 13.532.136