Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 15-01-2021

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2021 số 28/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 11/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

- Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

- Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: http://hucfl.edu.vn/, mục Thông báo hoặc ở file đính kèm bên dưới

Thí sinh có thể theo dõi đề cương các môn thi tuyển sinh tại website http://hueuni.edu.vn/sdh, mục tuyển sinh cao học.

FILE ĐÍNH KÈM:
     2021_1_KHTS.pdf
     TB_TSSDH2021.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 3.212
Tổng số lượt truy cập: 13.532.195