Kế hoạch tuyển sinh NCS và Cao học đợt 2 năm 2014 06-02-2015

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2014 số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2014 số 541/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành và hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh:

Chuyên ngành dự tuyển Nghiên cứu sinh: Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

LỆ PHÍ HỒ SƠ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự tuyển

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành hồ sơ:  40.000 đ/01 hs

Dự kiến

ngày 09.10.2014

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29.08.2014

Buổi sáng:  8h00’ – 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  60.000 đ/01 hs

 

2. Chuyên ngành thi tuyển Cao học:

Chuyên ngành

dự thi Cao học

Môn thi tuyển Cao học

 

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Anh

bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

(Trình độ B)

Triết

học

- Thực hành tiếng Anh

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Tiếng Pháp

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Pháp

Triết

học

- Thực hành tiếng Pháp 

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp.

Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ  tiếng Pháp

Triết

học

- Thực hành tiếng Pháp

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Lý thuyết tiếng Pháp.

Tiếng Anh

Ngôn ngữ học so sánh

đối chiếu

Triết

học

Ngôn ngữ học đối chiếu

Tiếng Anh/ Tiếng Pháp

 

3. Hồ sơ dự thi Cao học:

LỆ PHÍ  HỒ SƠ

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự thi

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành  hồ sơ:  40.000 đ/01 hs

(bao gồm đề cương ôn tập)

Ngày 04 05 tháng 10

năm 2014

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29.08.2014.

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  60.000 đ/01 hs

 

4. Lớp bổ túc kiến thức (BTKT) và hướng dẫn ôn tập thi tuyển Cao học:

LỆ PHÍ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Bổ túc

kiến thức

- Nếu đủ 05 thí sinh đăng ký trở lên.

- Kinh phí BTKT sẽ được thông báo sau

 

Lớp BTKT dự kiến khai giảng

ngày 05.08.2014

 

Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày

25.07.2014

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

* Thí sinh đăng ký tại Phòng Đào tạo.

* Thí sinh nộp tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

Ôn tập thi tuyển/ môn học

Không tổ chức lớp ôn dưới 10 học viên.

Lớp ôn tập dự kiến

khai giảng ngày 05.09.2014

 

* Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày

15.08.2014

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

* Các môn  hướng dẫn ôn tập, gồm:

Môn Cơ sở (90 tiết);

Môn Ngoại ngữ (45 tiết);

Môn Triết học (60 tiết)

3.500.000 đ/3 môn/ học viên

 (áp dụng từ 10 đến 15 học viên)

2.500.000 đ/3 môn/ học viên

(áp dụng từ 16 đến 20 học viên)

2.000.000 đ/3 môn/ học viên

(áp dụng từ 21 học viên trở lên)

Lưu ý:  Kinh phí ôn tập sẽ được trả lại trong trường hợp không mở được lớp ôn.

5. Thí sinh tự  sắp xếp nơi ở trong thời gian dự tuyển, ôn tập và dự thi.

6. Trường không nhận hồ sơ trong thời gian trước, trong và sau dịp tuyển sinh Đại học (từ 01.07.2014 đến hết ngày 13.07.2014).

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế

ĐT: 054. 3830.678;   Website: http://hucfl.edu.vn  (Đào tạo Sau đại học)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 2.028
Tổng số lượt truy cập: 13.532.399