Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020 26-11-2020

Căn cứ Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020 số 15/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/01/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại các file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết xin có thể liên hệ: Nguyễn Văn Huy: Trưởng phòng Đào tạo: email: nguyenvanhuy@hueuni.edu.vn, SĐT: 0988744712 hoặc chuyên viên phụ trách: Hoàng Thị Hoài Phương; email: hthphuong@hueuni.edu.vn, SĐT: 0934912129

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.634
Tổng số lượt truy cập: 13.532.344