Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 07-07-2020

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2020 số 980/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 03/07/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: http://hucfl.edu.vn/, mục Thông báo

Thí sinh có thể theo dõi đề cương các môn thi tuyển sinh tại website http://hueuni.edu.vn/sdh, mục tuyển sinh cao học.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 2.495
Tổng số lượt truy cập: 13.532.813